Excellent Ondernemen
voor artsen en mondartsen

Het vipcoachingtraject Excellent Ondernemen

Topzorg, Zakelijk Succes en Persoonlijk Welzijn in balans

Excellent Ondernemen als arts en mondarts? Dat betekent dat u naast hoogstaande vakkundigheid en excellente patiëntenservice ook een evenwichtig beleid voert, innovatief en proactief investeert in uw patiënten en uw praktijk, en uw persoonlijke en zakelijke doelen op elkaar afstemt. Door als een ondernemer te denken en te handelen waakt u over uw solvabiliteit en dus over de toekomst van uw praktijk. Bovendien zorgt u voor werkgelegenheid, continuïteit en stabiliteit voor uw medewerkers.

Samen in de cockpit

Het vipcoachingtraject Excellent Ondernemen streeft naar een dynamisch evenwicht tussen de drie fundamentele pijlers van Excellent Ondernemen: Topzorg, Zakelijk Succes en Persoonlijk Welzijn. Met uw coach als copiloot analyseert u uw praktijk en bekijkt u uw strategie, structuur, samenwerking, service, spirit en succes in detail. U schaaft bij waar nodig om zo een dynamisch evenwicht tussen alle pijlers te bereiken. In een boeiend en inspirerend leerproces zet u de nodige stappen om op korte én lange termijn excellent te ondernemen.

Na het vipcoachingtraject Excellent Ondernemen:
Strategie
 • maakt u duurzame keuzes en stelt u proactieve doelen;
 • neemt u uw verantwoordelijkheid als ondernemer;
 • bouwt u een heldere missie en visie uit.
Structuur
 • realiseert u een efficiënte praktijkvoering;
 • creëert u een gestroomlijnde infrastructuur;
 • beheert u doeltreffend uw agenda.
Samenwerking
 • geeft u effectief en motiverend leiding;
 • werkt u optimaal samen met een enthousiast en vakkundig team;
 • motiveert u uw medewerkers naar een hoger functioneringsniveau, meer verantwoordelijkheid en een grotere expertise.
Service
 • levert u excellente service zodat u loyale patiënten krijgt;
 • communiceert u respectvol, hoffelijk, bewogen en vakbekwaam;
 • gaat u beter om met angstige, weerbarstige en veeleisende patiënten.
Spirit
 • geeft u het beste van uzelf én haalt u het beste in anderen naar boven;
 • beïnvloedt u uw gedrag en uw omgeving op een positieve manier;
 • mobiliseert u uw innerlijke krachten;
 • staat u positief in het leven, uw werk en uw relaties;
 • hebt u meer passie, bevlogenheid en engagement.
Succes
 • hebt u inzicht in de kritische succesfactoren van uw onderneming;
 • vergroot u uw zakelijk succes;
 • leidt u uw eigen leven en realiseert u wat u écht wilt;
 • verleent u topkwaliteit en vakkundige service aan uw patiënten.
Uw coachingparcours in de praktijk

ExcOmed organiseert voor u een tiendaags coachingtraject met twee halve dagen follow-up. Sla het pad in van Topzorg, Zakelijk Succes en Persoonlijk Welzijn! Stap in het vipcoachingtraject Excellent Ondernemen.
Neem gerust contact op voor meer informatie.