Excellent Ondernemen
voor artsen en mondartsen

Rita Akkermans begeleidt artsen en mondartsen in Exellent Ondernemen

De missie van ExcOmed

ExcOmed adviseert, traint en coacht artsen- en mondartsenpraktijken in het groeien tot excellente ondernemingen waarbij Topzorg, Zakelijk Succes en Persoonlijk Welzijn in balans zijn. Hierdoor kunnen artsen, mondartsen en hun teams met bezieling, passie, vreugde en duurzaam succes, leven en verantwoord ondernemen.

De visie van ExcOmed

Het bieden van een hoogstaande medische vakkundigheid, een excellente service en een doelgerichte aanpak van kritische bedrijfsfactoren is de uitdaging van elke succesvolle arts en mondarts. Om deze Topzorg te garanderen aan patiënten en een bloeiende en succesvolle onderneming neer te zetten, is het persoonlijke welzijn van de arts en mondarts van groot belang. Dankzij consulting, coaching en training leren artsen en mondartsen hoe al deze elementen hand in hand gaan, zodat ze bezield en met passie, succesvol, duurzaam en verantwoord kunnen ondernemen.

De eindbestemming: een excellente praktijkvoering in evenwicht

De arts en mondarts van een excellente praktijk is een ondernemer die een evenwichtig beleid voert én innovatief en proactief investeert in zijn patiënten, medewerkers en praktijk. Hij slaagt erin om doelgericht om te gaan met kritische bedrijfsfactoren en streeft naar een evenwicht tussen persoonlijke en zakelijke doelen. Zo haalt de arts en mondarts op korte en op lange termijn vreugde en voldoening uit zijn werk. Artsen- en mondartsenpraktijken waar Topzorg, Zakelijk Succes en Persoonlijk Welzijn hand in hand gaan, zijn excellente ondernemingen. Het evenwicht tussen people, profit en planet leidt tot tevreden patiënten, assistenten, medewerkers, artsen en gezinnen én tot werkgelegenheid, continuïteit en stabiliteit.