Constructief Omgaan met Conflicten

Maak van elk conflict een opportuniteit

Uw medewerkers en assistenten stellen alles in het werk om uw patiënten een excellente service te bieden. Toch zijn conflictsituaties met ontevreden patiënten mogelijk. Leer uw medewerkers daarom de vaardigheden die ze nodig hebben om constructief met conflicten om te gaan. Zo wordt hun vertrouwensband met uw patiënten sterker op korte én lange termijn.

Na de training Constructief Omgaan met Conflicten zullen uw medewerkers:
  • inzicht hebben in hun eigen gedrag en positionering en de invloed hiervan op anderen;
  • inzicht hebben in het gedrag en de positionering van anderen en het effect daarvan op henzelf;
  • inzicht krijgen in hun eigen stijl van omgaan met conflicten en die stijl verruimen;
  • conflicten kunnen voorkomen;
  • op een constructieve manier met conflicten kunnen omgaan;
  • kunnen bemiddelen;
  • weten hoe ze conflicten tot kansen kunnen ombuigen. 
De training in de praktijk

ExcOmed organiseert voor uw medewerkers en assistenten een tweedaagse opleiding. Om een interactieve training te garanderen, beperken we het aantal deelnemers tot tien.

Wilt u medewerkers en assistenten die op een constructieve manier met conflicten omgaan? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.