Interpersoonlijke Vaardigheden en Communicatie

Haal meer uit ál uw contacten

Sterke interpersoonlijke vaardigheden en een respectvolle communicatie zijn cruciaal in uw doelgerichte pad naar kwaliteit. Patiëntenloyaliteit staat of valt met uw communicatieaanpak. Uw praktijk heeft er dus alle baat bij om te investeren in communicatievaardigheden. Geeft u uw medewerkers meer zeggenschap en nodigt u hen uit om initiatief te nemen? Leer hen dan meteen hoe ze duidelijk en efficiënt kunnen communiceren met uw team en uw patiënten.

Nieuwe paden bewandelen

Wist u dat mensen op het vlak van communicatie erg geconditioneerd zijn? Ze laten hun gewoontes en routines maar moeilijk los. In de training Interpersoonlijke Vaardigheden en Communicatie doorbreken uw medewerkers eventuele vastgeroeste communicatiepatronen en bloeien ze open door doelgericht te leren communiceren. Ze verwerven methodisch inzicht en praktische vaardigheden waarmee ze hun contacten met patiënten, collega’s en leidinggevenden verbeteren.

Na de training Interpersoonlijke Vaardigheden en Communicatie hebben uw medewerkers en assistenten meer inzicht in:
  • algemene communicatie en het communicatieproces;
  • hun houding en de invloed daarvan op anderen;
  • de houding van anderen en de invloed daarvan op henzelf;
  • manieren om constructief feedback te geven en assertief te communiceren.
Bovendien leren ze:
  • met meer zelfvertrouwen te communiceren;
  • met misverstanden om te gaan;
  • op moeilijk gedrag van patiënten te reageren.
De training in de praktijk
ExcOmed organiseert voor uw assistenten en medewerkers een tweedaagse opleiding. Om een interactieve training te garanderen, beperken we het aantal deelnemers tot twaalf.

Neem contact op voor meer informatie over de training Interpersoonlijke Vaardigheden en Communicatie.